Polityka Prywatności Strony Internetowej „Destylarnia Falmierowo” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wykorzystywania informacji zbieranych podczas używania strony internetowej www.destylarniafalmierowo.com.pl, należącej do spółki „Destylarnia Falmierowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach. Korzystając z tej strony, zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności.

I. „Destylarnia Falmierowo” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Obornikach
II.

Spółka „Destylarnia Falmierowo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach funkcjonuje na rynku od 2005 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi. Zespół wysoko wykfalifikowanych pracowników gwarantuje klientom terminowe wywiązywanie się ze złożonych Spółce zamówień i pełną obsługę na wysokim poziomie. Nieustanie się rozwijamy, dokształcamy, dostosowując się do
zmieniających się przepisów prawa, nieustannie aktualizując posiadaną wiedzę.

III. Informacje jakie zbieramy

Informacje o wizycie na naszej stronie internetowej otrzymujemy automatycznie. Obejmują one adres IP, system operacyjny, informacje na temat przeglądarki, informacje zgromadzone za pomocą plików
cookies i innych technologii, datę i czas wizyty. Nie zbieramy, nie monitorujemy i nie weryfikujemy informacji na temat wieku osób odwiedzających naszą stronę internetową. Tym samym nie możemy ustalić
czy z naszej strony internetowej korzystają osoby niepełnoletnie i czy posiadają one zgodę przedstawicieli ustawowych na odwiedzanie naszej strony internetowej. W zakresie objętym pkt. X niniejszej polityki
gromadzone przez nas dane ograniczają się do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia przez nas usług tam opisanych na pożądanym poziomie. Zakres danych przez nas gromadzonych wynika w szczególności z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi wskazanych w pkt. X niniejszej polityki. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą).

IV. Wykorzystywanie informacji

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone przez nas z danymi osobowymi użytkowników. W zakresie objętym pkt. X niniejszej polityki gromadzone przez nas dane wykorzystujemy wyłącznie do świadczenia przez nas usług tam opisanych na pożądanym poziomie.

V. Udostępnianie informacji

Za zarządzanie posiadanymi informacjami odpowiada spółka „Destylarnia Falmierowo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach. Zbierane przez nas dane możemy przekazywać osobom trzecim, jeżeli ujawnienie jest wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do obrony naszych praw lub do podjęcia kroków
dotyczących potencjalnie nielegalnych działań. W ramach naszej strony internetowej mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające osobom odwiedzającym tę stronę bezpośrednie dotarcie do innych stron
internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Doradzamy, by przed skorzystaniem z zasobów przez nas nieoferowanych, zapoznać się z dokumentem obejmującym politykę prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

VI. Technologie

Używamy plików cookies i innych technologii, by móc zebrać dane statystyczne, dzięki którym staramy się zrozumieć, co jest ciekawe i przydatne na naszej stronie internetowej. Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej, a w niektórych przypadkach może się to wiązać z całkowitą utratą możliwości korzystania z naszej strony. Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej „Polityce prywatności cookies”.

VII. Zabezpieczenia

Serwer, na którym znajduje się nasza strona internetowa objęty jest środkami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona danych przez nas gromadzonych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, utratą czy jakąkolwiek ingerencją w ich treść i modyfikacjami. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami bezpieczeństwa. Dostęp do danych został znacznie ograniczony, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników naszej Spółki. Nasze procedury są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych
sobowych. Ograniczamy dostęp do danych i udzielamy go tylko uprawnionym osobom, które przetwarzają je w ramach wypełniania swoich obowiązków. Dostęp i wykorzystanie informacji do celów innych niż opisane w niniejszej polityce nie będą w żaden sposób autoryzowane.

VIII. Czas przechowywania

Przechowujemy informacje wyłącznie przez czas jaki jest niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce, chyba że dłuższy czas ich przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo.

IX. Międzynarodowy transfer danych

Dane zbierane przez nas nie są przekazywane podmiotom znajdującym się poza granicami kraju. W przypadku zmiany naszej polityki w tym zakresie transfer danych odbywać się będzie wyłącznie pod warunkiem, iż odbiorca danych zapewni wystarczające gwarancje techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie było bezpieczne, a transfer danych będzie regulowany umową lub aktem prawnym obowiązującym danego odbiorcę danych.

X. Dostęp do informacji

W każdej chwili możesz uzyskać informację w zakresie posiadanych przez nas danych na twój temat. Aby uzyskać dostęp do tych danych wymagane jest złożenie pisemnego wniosku lub zapytania w formie wiadomości elektronicznej e-mail (nasze dane kontaktowe podane są w zakładce ”Kontakt”, znajdującej się na naszej stronie internetowej). Po uzyskaniu twojego wniosku możesz zostać poproszony o udostepnienie bardziej szczegółowych danych, które pozwolą nam jednoznacznie przypisać zebrane przez nas dane do twojej osoby. Masz prawo wglądu do danych dotyczących ciebie, ich skorygowania,
miany lub żądania ich usunięcia. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do Twoich informacji w terminie
iesiąca od dnia otrzymania takiego żądania. Jeśli będziemy w stanie spełnić żądania, dostarczymy pisemne wyjaśnienie, dlaczego musieliśmy odmówić żądania dostępu.

XI. Zmiany polityki prywatności

Rozwój naszej działalności, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować wymusić wprowadzenie zmian w dotychczas prowadzonej przez nas polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeśli wprowadzimy istotną zmianę w niniejszej polityce zamieścimy widoczne zawiadomienie na tej stronie na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie takiej zmiany. Korzystanie ze Strony po takich zmianach oznacza, że akceptujesz zmienioną politykę prywatności. Zachęcamy cię do zapoznawania się z niniejszą polityką w każdym przypadku połączenia się z nasza stroną internetową.