Jakość

Zarząd i pracownicy Spółki wyznają zasadę: “Najwyższy poziom produktów uzyskuje się dzięki kontroli jakości każdego aspektu wszystkich procesów składowych”.


Gwarantem klasy wyrobów destylarni jest personel laboratorium. Jego pracownicy wykorzystują w swojej pracy nowoczesne urządzenie analityczne i sensoryczne.